Cửa hàng Địa chỉ Email Số điện thoại Giờ mở cửa
Jang In – Crescent mall L4 - 101 Tôn Đật Tiên, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh crescent@jangin.vn (028) 5413 7513 9:00 AM – 22:00 PM
error: Content is protected !!