Cửa hàng Địa chỉ Email Số điện thoại Giờ mở cửa
Jang In – Crescent mall

L4 – 101 Tôn Đật Tiên, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

crescent@jangin.vn (028) 5413 7513 9:00 AM – 22:00 PM