Cửa hàng Địa chỉ Email Số điện thoại Giờ mở cửa
Jang In – Vạn Hạnh Mall

L4 – 11 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

vanhanhmall@jangin.vn (028) 3636 0512 9:00 AM – 20:00 PM