Cửa hàng Địa chỉ Email Số điện thoại Giờ mở cửa
Jang In – Vạn Hạnh Mall L4 - 11 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh vanhanhmall@jangin.vn (028) 3636 0512 9:00 AM – 22:00 PM