Cửa hàng Địa chỉ Email Số điện thoại Giờ mở cửa
Jang In – Estella Place

L3 – 88 Song Hành, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

estella@jangin.vn (028) 3636 6339 9:00 AM – 22:00 PM